• bilgi@gaziantepokuloncesi.com
  • 0

ARAMA SONUÇLARI

Asuman-Mustafa Karakoyunlu Anaokulu Şahinbey Gaziantep

Asuman-Mustafa Karakoyunlu Anaokulu Şahinbey Gaziantep

Vizyon, ideallerimiz , hatta ulaşacağımızı düşünmediğimiz hayallerimizdir. Vizyon, yönümüzü belirler, hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir. Türk Milli Eğitiminin amaçları ışığında; dünü , bugünü ve geleceği bütünleştirerek, erdemli insan olmanın idealini ve değişimi yaşayacak özgün, etkili ve nitelikli bir okul toplumu oluşturmaktır. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; Doğru, Dürüst, Çağdaş, Araştırmacı, Özgüvenini kazanmış, Güzel ülkemizi; Hakkettiği […]

Nihat Suzan Sipahi Anaokulu Şahinbey Gaziantep

Nihat Suzan Sipahi Anaokulu Şahinbey Gaziantep

Türkiye”yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim etkinliğinin bir parçası olarak Gaziantep ilinde, okul öncesi eğitim alanında örnek okul olmak temel görevimizdir. Okul Öncesi Eğitim Programını çevre faktörlerini de dikkate alarak, etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmeti sunmak, onların sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor ve öz bakım alanlarında […]

 

Okan Bal
Pedagog & Aile Danışmanı